Informacje dla Gości

INFORMACJA DLA GOŚCI


Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin
na terenie naszego obiektu.

Sprzątanie w pokojach odbywa się tylko na życzenie gościa bez jego obecności
zachowując maksymalne środki ostrożności.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych objawów choroby tj. kaszel, trudności w oddychaniu, gorączki mamy prawo odmówić przyjęcia gościa i poinformować stację sanitarno-epidemiologiczną.

Prosimy o dezynfekcje rąk oraz zasłonięcie ust i nosa.
Zachowaj bezpieczną odległość (2m).
Ogranicz do minimum czas przebywania w recepcji
(zalecany kontakt tel. 58 68-394-38, 504-237-701 lub mail ars@ars.gda.pl).

Nasz obiekt jest gotowy na przyjęcie gości.
W recepcji, korytarzu i przed wejściem do obiektu umieściliśmy płyn do dezynfekcji rąk.
Jednocześnie prosimy oraz przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust.

Prosimy o ograniczenie do minimum przebywanie w recepcji,
zalecamy kontakt telefoniczny.
Bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu osób niezakwaterowanych.

Prowadzimy regularną dezynfekcję klamek, poręczy, uchwytów oraz często dotykanych powierzchni. Wyłączyliśmy z możliwości rezerwacji pokoje z wspólną łazienką by ograniczyć możliwość zarażenia się wirusem COVID-19.
Ograniczyliśmy rutynowe sprzątanie wynajmowanych pokoi, sprzątane są tylko na życzenie i bez obecności gościa.
Wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy pomieszczenie, w którym można czasowo odizolować osobę z objawami chorobowymi.
W recepcji, przy wejściu oraz w korytarzu zostały umieszczone numery do służb medycznych oraz do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
W razie stwierdzenia objawów chorobowych takich jak gorączka (pomiar termometrem bezdotykowym), trudności w oddychaniu, kaszel mamy prawo odmówić przyjęcia do obiektu.
Jeżeli podczas pobytu stan gościa się pogorszy, natychmiast prosimy o poinformowanie właściciela, dyspozytora medycznego i konieczne będzie czasowe odizolowanie w dedykowanym do tego pomieszczeniu.